V letošnjem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

Izbirni predmet Učitelj              Razred Ur na teden
Izbrani šport – Košarka Peter Modrej 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. C 1
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik 7. A, 7. C, 8. A, 9. A, 9. C 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. A, 8. C 1
Risanje v geometriji in tehniki Nenad Stropnik 7. A, 7. C, 8. C, 9. A, 9. C 1
Šolsko novinarstvo Nataša Safran 7. A, 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. A, 7. C 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 3 Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Vzgoja za medije – televizija Nives Horvat 7. A, 8. A, 8. C, 9. A 1
Računalništvo – urejanje besedil Paula Vouk 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Turistična vzgoja Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Verstva in etika 1 Petra Rezar 7. B, 8. B 1
Likovno snovanje 1 Petra Rezar 7. B 1
Šport za zdravje Mijatovič Sergej 7. A, 7. C, 9. A, 9. C 2
Šport za zdravje Peter Modrej 8. A, 8. C 1
Šport za zdravje Sergej Mijatović 7. D, 7. F, 8. D, 9. D 1
Slovenski znakovni jezik Matic Pavlič 7. D, 8. D, 9. D 1
Računalništvo – Urejanje besedil Paula Vouk 7. D, 9. D, 7. F 1
skupaj 19

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet Učitelj              Razredi Ur na teden
Umetnost Matic Pavlič 5. A, 5. C, 6. A 1
Umetnost Petra Rezar 4. B 1
Umetnost Mitja Perinčič 4. B, 4. H, 4. E, 6. H, 6. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 4. A, 4. Č, 5. C, 6. A, 6. C, 4. B 1
Tehnika Nenad Stropnik 4. E, 5. E, 5. H, 6. E, 6. H 1
Računalništvo Paula Vouk 4. C, 5. A 1
Računalništvo Paula Vouk 4. E, 4. H, 5. H, 1
Umetnost Mitja Perinčič 5. E, 5. I, 5. H 1
Šport Sergej Mijatovič 4. A, 4. Č, 6. A, 6. C 1
Šport Maša Ivanjko 4. E 1
    Skupaj: 10