Spoštovani starši!

Spodaj navajamo nekaj osnovnih informacij glede šolske prehrane na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana:

 1. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Starši izpolnite prijavnico na šolsko prehrano.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bodo:

  • spoštovali pravila šolske prehrane,
  • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

Šolske prehrane ne morete naročati preko elektronskih sporočil, temveč izključno s prijavnico na šolsko prehrano. Prijavnico dobite pri razredniku in na spletni strani.

2. ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane:

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi na prvi dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.00.

Pri odjavi se sporočijo naslednji podatki:

– ime in priimek učenca;

– razred;

– dnevi odjave obrokov (npr. 1. 9.-3. 9. 2017);

– podatek, ali ima učenec dietno prehrano.

3. PREHRANSKE POSEBNOSTI

Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana pripravljamo prehrano v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi smernicami ter načeli zdrave prehrane in telesne dejavnosti. Na zavodu deluje tudi prehranska skupina, ki med drugim usklajuje interese znotraj

skupine v skladu z načeli zdrave prehrane. Skupina skrbi za dobro povezavo s starši, saj je vključitev, izobraževanje in podpora staršev ključna za uspešno izvajanje vrtčevske in šolske prehrane.

V kolikor vaš otrok potrebuje dietno prehrano, velja sledeče:

Dietno prehrano pripravljamo izključno učencem, katerih starši prinesete ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega osebnega zdravnika ali specialista z navedbo dietne prehrane. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravimo seznam dovoljenih in prepovedanih živil.

Vse v zvezi z dietno prehrano za otroka, uredite vsaj 14 dni pred vstopom otroka v šolo oz. vsaj 14 dni prej, predno želite, da vaš otrok dobi prilagojeno prehrano. V nasprotnem primeru dietne prehrane ne moremo zagotoviti, kar pomeni, da starši za prehrano otroka poskrbite sami.  V primeru strogih izločitvenih diet je nujno tudi osebno srečanje z organizatorico šolske prehrane in vodjo kuhinje.

Dolžnosti staršev:

–    Starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali specialista;

–     za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo;

–     pisno javljati spremembe v izvajanju diete organizatorici šolske prehrane;

–     dosledno sporočati odsotnost učenca, ki ima dietno prehrano;

–     preklic diete pisno sporočiti organizatorici šolske prehrane.

4. CENIK ZA ŠOLSKO PREHRANO

  • zajtrk: 1 EUR
  • dopoldanska malica: 0, 80 EUR
  • kosilo: 2, 30 EUR (od 1. – 5. razreda) in 2, 50 EUR (od 6. – 9. razreda)
  • popoldanska malica: 0, 50 EUR

5. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije šolske prehrane lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oz. na pristojnem centru za socialno delo.

Ravnatelj OŠ in vrtca: Matjaž Jeruc