+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Spoštovani starši, dragi učenci, drage učenke!

V sredo, 1. septembra 2021, se začenja novo šolsko leto. Vsem skupaj želim veliko uspeha in zadovoljstva pri učenju.

Začetek pouka na matični šoli bo za učence od 2. do 9. razreda ob 8.00. Zbrali se bomo na šolskem igrišču, med 7.45 in 8.00, potem sledita dve uri z razrednikom in pouk po urniku. Prvi dan jutranjega varstva ne bo, prav tako ne zajtrka. Organizirali bomo varstvo vozačev, prav tako bomo organizirali OPB in kosilo. Če boste svojega otroka prvi dan prej odpeljali domov, o tem prosim obvestite razrednika. Za predajanje otroka v šolo pogoj PCT ni potreben. Informacije o pričetku pouka na podružničnih šolah boste prejeli na roditeljskih sestankih.

Prvošolce bomo na matični šoli sprejeli ob 9. uri prav tako na šolskem igrišču. Več informacij boste prejeli danes na roditeljskem sestanku.

Danes preko dneva vas bodo svetovalne delavke po elektronski pošti obvestile tudi o tem, v katerem oddelku bo vaš otrok in kdo bo njegov razrednik.

Glede na trenutno veljavne ukrepe in odloke za zajezitev širjenja okužb s Covid-19 se bo šolsko delo prilagodilo, zato vam v nadaljevanju posredujem informacije o načinu izvajanja v naši šoli. Trenutno stanje omogoča izvajanje t. i. modela B. To pomeni, da bomo pouk izvajali v živo ob upoštevanju vseh higienskih in preventivnih ukrepov.

Izvajali bomo obvezni in razširjeni program, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi, prevoze, prehranjevanje, domsko oskrbo in druge dejavnosti. Model predvideva delo v običajnih oddelkih in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju preventivnih in higienskih ukrepov.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Obiskovalci, starejši od 15 let morajo izpolnjevati enega od pogojev PCT. Izjema pogoja PCT so le starši in skrbniki učencev v primeru, ko pripeljejo in odpeljejo otroka v šolo in iz nje.

V ospredju kot ključni ukrep ostaja zagotavljanje zadostne fizične razdalje, s čim manjšim številom stikov. Temu primerno bomo organizirali delo v šoli in domu.

Uporaba toaletnih prostorov: učenci lahko uporabijo le najbližje toaletne prostore ob svojih učilnicah. Zadrževanje in druženje v teh prostorih ni dovoljeno.

Za zaščito pred okužbo je potrebno poleg razdalje upoštevati redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (za otroke je vsekakor primernejše umivanje z vodo) in delovnih površin. Uporaba mask je obvezna za vse zaposlene, obiskovalce in učence v skupnih prostorih. V učilnicah je maska obvezna za učence od 6. do 9. razreda in za vse učitelje in učiteljice, če ni zagotovljena minimalna razdalja 1,5 m. Učenci naj imajo s seboj svoje maske.

Starši in zunanji obiskovalci v šolo vstopajo le v nujnih primerih, po predhodnem dogovoru v tajništvu oz. z učiteljem ter ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in pogoja PCT.

Kuhinja bo ob poostrenih higienskih pravilih obratovala normalno. Na voljo bodo vsi obroki. V jedilnici bo poskrbljeno za primerno razdaljo med hranjenjem.

Prevozi avtobusov in kombijev se bodo opravljali normalno. V primeru uporabe avtobusa ali kombija morajo otroci upoštevati navodila, ki so bila dana prevoznikom.

Bistveni poudarki so:

  • potniki ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta,
  • med nošenjem se maske ne dotikajo,
  • pred vstopom v vozilo in ob izstopu iz njega si razkužijo roke,
  • razkužilo zagotovi prevoznik,
  • šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu.

Opustitev nošnje maske je možna zaradi objektivnih razlogov in seveda za gluhe in naglušne osebe ter v komunikaciji z gluho in naglušno osebo.

Preživite lepo še zadnje dneve pred pričetkom pouka in se vidimo,

kolektiv OŠ ZGN Ljubljana

Dostopnost